NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 69 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 02/9!
v
 
Số lượt truy cập:
276638
 
Đang trực tuyến:
130

Xem Trung tam GDTX Huyện M'drak, Đăk lăk ở bản đồ lớn hơn
VĂN BẢN
Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013

Năm học 2012-2013 là năm học ngành giáo dục tiếp tục triển khai 3 cuộc vận động. Là năm học tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, quyết tâm tạo ra những chuyển biến cơ bản  nhằm đáp ứng nhu cầu học tập  của nhân dân trên  địa bàn Huyện. Trong quá trình thực hiện có những thuận lợi và khó khăn sau:

SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX M’DRĂK                        Độc lâp - Tư do -Hạnh phúc

    Số : 19 /BC-TTGDTX                                     M’drăk, Ngày 10  tháng 05 năm 2013

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 – 2014

A. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013

I -TÌNH HÌNH CHUNG

Trung tâm GDTX M’đrăk nằm trên địa bàn xã CưMTa Huyện M’đrăk một huyện thuộc vùng sâu, vùng xa cách trung tâm của tỉnh gần 100 km về phía Đông. Đây là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh. Đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, mật độ dân cư thấp, bố trí rãi rác, nhiều xã nằm cách trung tâm thị trấn hơn 20 km, thậm chí có những xã cách xa hơn 30 km như xã CưSan, giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Trên địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số cùng chung sống, người êđê chiếm tỷ lệ cao.     

Năm học 2012-2013 là năm học ngành giáo dục tiếp tục triển khai 3 cuộc vận động lớn đó là:

Chỉ thị 06/CT-TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chỉ thị 33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “hai không ” ,

Chỉ thị 40/ CT- BGD&ĐT về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng tự học tự rèn”.

Là năm học tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, quyết tâm tạo ra những chuyển biến cơ bản  nhằm đáp ứng nhu cầu học tập  của nhân dân trên  địa bàn Huyện. Trong quá trình thực hiện có những thuận lợi và khó khăn sau:

            + Về thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, Các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh, đã tạo ra ưu thế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013.

- Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy học, đội ngũ giáo viên đầy đủ về bộ môn và số lượng, đội ngũ CNV cơ bản phục vụ tốt cho quá trình dạy học.

+ Về khó khăn :

- Mặt bằng dân trí giữa các vùng còn chênh lệch nhiều. Một bộ phận nhân dân nhận thức về học tập chưa cao.

- Do địa bàn trung tâm ở khu vực vùng sâu vùng xa nên việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn nhất là trong các mùa mưa bão.

- Đầu vào của học sinh, học viên còn quá thấp. Nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

- Đời sống kinh tế của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huy động học viên ra lớp và duy trì sĩ số.

- Ngân sách dành cho giáo dục tuy được bổ sung nhưng vật giá leo thang nên chưa đáp ứng  được yêu cầu phát triển giáo dục, nhất là các trang thiết bị phục vụ dạy và học.

II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013.

1/  Những kết quả đạt được. 

             + Về đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên:

             a) Số lượng :

                        + Tổng số: 19. Trong đó

                                                            -  Cán bộ quản lý :  02

                                             -  Giáo viên cơ hữu : 11                     

                                              -  Cán bộ hành chính: 04      

                                                          -  Bảo vệ : 02.

          + Giáo viên hợp đồng vụ việc 01 ( Ở môn vật lý )                                 

b) Chất lượng:

 - Đội ngũ GV đứng lớp được đào tạo chính quy, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn từ Cao Đẳng đến Đại Học ( Cụ thể trong đó đại học 10 chiếm 91% và cao đẳng 01 chiếm 9% ) và hiện tại có một giáo viên đang học cao học.

 - Năm học qua nhà trường đã tổ chức nhiều đợt hội giảng dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ giáo án kết quả. Cụ thể như sau:

Đối với dự giờ thăm lớp:

Tiết  Giỏi:  42/53 (79%) so với năm học trước tăng 14%.

Tiết Khá : 11/53 (21%)  so với năm học trước giảm 11%.

Tiết TB: 0 (0%) so với năm học trước giảm 5%.

Hồ sơ, Sổ sách, giáo án: 100% giáo viên được kiểm tra,

Loại tốt: 24/36 ( 67%) so với năm học trước giảm 15%

Khá 10/36 (28%) so với năm học trước tăng 15%         

TB: 02/36 ( 6%) so với năm học trước tăng 1%

Kết quả đánh giá xếp loại cuối năm:      

Loại Xuất sắc:  06/19  (31,5%) so với năm học trước giảm 35,2%

Loại  Khá:        10/19 (52,6%) so với năm học trước tăng 19,3%

Loại Đạt yêu cầu:         03(15,9%) so với năm học trước tăng 15,9%  

+ Về người học:

- Trung tâm có  4 loại hình đào tạo :

          + BTVH .

          + Hướng nghiệp nghề phổ thông .

+ Liên kết cập nhật kiến thức cho người học.

+ Tin học – Ngoại ngữ.

            - Loại hình BTVH: Tổng số học viên : 242/ 247  (Bỏ học 5 chiếm 2%) ; Dân tộc: 163, Nữ dân tộc: 71       

Học lực : Khá : (10hv) Chiếm  4,1% ; TB: (119Hv ) Chiếm 49,2% :Yếu:(85 Hv) Chiếm 35,1% ; Kém (28 Hv)  11,6%.

*Kết quả học lực năm học 2012 – 2013 so với năm học trước như sau:

Giỏi 0 HS so với năm học trước không tăng không giảm.

Khá 10 HS chiếm 4,1% so với năm học trước tăng 0,1%

TB 119 HS chiếm 49,2% so với năm học trước giảm 0,8%

Yếu 85 HS chiếm 35,1% so với năm học trước giảm 9,5%

Kém 28 HS 11,6%  so với năm học trước tăng 9,6%

           *Kết quả hạnh kiểm năm học 2012 – 2013 so với năm học trước như sau:

            Tốt 102 HV chiếm 42,1%  so với năm học trước giảm 5,9%

            Khá 102 HV chiếm 41,3%  so với năm học trước giảm 6,7%

         TB 15 HV chiếm 6,2%  so với năm học trước tăng 4,2%

         TB 6 HV chiếm 2,5%  so với năm học trước tăng 0,5%

            - Dự thi tốt nghiệp BT THPT năm 2013: Tổng số 76 Trong đó: HS đang học 52 hv. Dân tộc: 44;  Nữ dân tộc: 24;  Tự do: 24 hv. ( So vơi năm học 2011-2012 tăng 08 HV)

           - Hướng nghiệp nghề phổ thông :

+Số lượng học sinh:1312 HS giảm so với năm học 2011 - 2012 là 14 hs. Dân tộc 237.

Số học sinh trung học cơ sở  534 học sinh.

Số học sinh trung học phổ thông 778  học sinh

+ Số nghề đào tạo:  04   ( Điện dân dụng, Tin học, Làm vườn, Nấu ăn. )

+ Số dự thi cấp chứng chỉ 30/09/2012 là học sinh 984 ( Trong đó tổng số học sinh được công nhận kết quả thi là 957)

Giỏi:   86%              Khá: 13,3 %              TB: 0,7%

-         Liên kết cập nhật kiến thức cho người học:

Năm học qua đã tổ chức 1 kỳ học và thi cấp chứng chỉ Tin A ( Tổng số thí sinh dự thi là 58, kết quả đậu là 100% ), một lớp anh văn A ( Tổng số thí sinh dự thi là 51 kết quả đậu 100% ) và một lớp anh văn B ( Tổng số thí sinh dự thi là 45). 3 kỳ học và thi cấp giấy phép lái xe A1 Với tổng số  646 hv tham gia học. Kết quả đạt được là từ 95-98 % được cấp chứng chỉ. Trình độ của học viên sau khi học xong đã, phục vụ tốt cho nhu cầu của bản thân và yêu cầu của xã hội. 

              d)Về công tác quản lý:

          Ngay từ đầu năm học Trung tâm đã xây dựng qui chế làm việc phối hợp với công đoàn tổ chức HN CNVC đưa ra nghị quyết, để mỗi cá nhân, thành viên trong đơn vị theo đó thực hiện.

            Thường xuyên tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra giám sát đến từng tổ, từng bộ phận và từng đồng chí.

         Nắm bắt và triển khai kịp thời có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Huyện bên cạnh đó còn làm tốt công tác nề nếp. Tổ chức chỉ đạo tốt công tác đề ra như thanh tra, kiểm tra định kỳ về chuyên môn, tài chính, CSVC, các cuộc vận động nhằm phát hiện và có biện pháp chỉ đạo kịp thời tránh những sai sót không đáng có xảy ra.

e)Về các hoạt động khác .

e1. Hoạt động công đoàn :

Năm học 2012-2013 là năm tiếp tục thực hiện ‘‘ Đổi mới quản lí ,năng cao chất lượng giáo dục ” và là năm thứ 7 toàn Đảng ,toàn dân thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM ’’, đồng thời là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của ngành như “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo ’’ và là năm thứ 5 Bộ giáo dục thực hiện chỉ thị về  “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực ’’, cùng với sự quan tâm của toàn các cấp do đó công đoàn trung tân GDTX M’đrăk có thêm tiềm lực để làm nền tảng cho các hoạt động của công đoàn như :

-Công đoàn đã tổ chức tốt các cuộc vận động “ Dân chủ , Kỷ cương , Tình thương , Trách nhiệm ”. và các hoạt động phong trào, như phong trào thi đua “ dạy tốt ’’, “học tốt, phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào ủng hộ quỹ vì người nghèo và nan nhân chất độc da cam, phong trào kết nghĩa buôn thôn, phong trào thể dục thể thao vào các ngày lễ lớn như 20/11, 8/3…

-Tổ chức thăm hỏi động viên công đoàn viên khi ốm đau, kết quả đạt được là tạo được khối đoàn kết nội bộ trong cán bộ CNVC, từ đó mà anh chị em yên tâm phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

e2. Hoạt động đoàn thanh niên:

                        Đoàn thanh niên là lực lượng trẻ, khoẻ, nhiệt huyết đã tổ chức nhiều phong trào vui khoẻ có ích như : phong trào thể dục thể thao do huyện và Sở tổ chức, đã mang vinh quang về cho trung tâm, phong trào phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, phong trào tuần lễ nước sạch, phong trào vệ sinh trường lớp, trồng và chăm sóc cây xanh  tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp .…Đặc biệt duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, học tập của HS.

Lực lượng Đoàn viên không ngừng phát triển năm sau luôn cao hơn năm trước và trong năm học 2012 – 2013 số lượng Đoàn viên 144, kết quả xếp loại Đoàn viên như sau:

- ĐV GV 100% xếp loại xuất sắc.

- ĐV HS 94,4% xếp loại xuất sắc; 5,6 % xếp loại khá.

f ) Về công tác thanh tra nội bộ trường học:

Năm học 2012-2013 nhà trường đã thành lập ban thanh tra nội bộ trường học: Kết quả thanh tra nội bộ trường học như sau:

Thanh tra cụm CM: 04 giáo viên (04 khá)       

Thanh tra CM:  05 giáo viên (Trong đó 04 khá , 01 TB ).

Thanh tra tài chính : 02

Thanh tra CSVC: 04 lần   

Thanh tra thiết bị - thư viên và văn thư – thủ quỹ ( 02 khá)

g ) Về việc triển khai thực hiện các cuộc vận động:

Thực hiện chỉ thị 06/CT-TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và chỉ thị 33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục với cuộc vận động “Hai không”.  Và chỉ thị 40/CT-BTBGD&ĐT về việc “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng tự học tự rèn.”

Từ đầu năm học Trung tâm đã triển khai cho  CBGV – CNV, học viên kí cam kết thực hiện 3 cuộc vận động. Kết quả là 100% CBGV – CNV, học viên tham gia.

Trung Tâm cùng với công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức thành lập ban chỉ đạo các cuộc vận động .

Tuyên truyền lịch sử vẻ vang 82 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2013) cho đối tượng là học viên , học sinh, giáo viên cán bộ công chức.

Tham gia tích cực cuộc vận động Xây dựng Trường học thân thiện học sinh tích cực bảo đảm môi trường lớp xanh - sạch - đẹp.

            h) Về công tác xây dựng cơ sở vật chất thiết bị dạy và học .

Năm học 2012-2013. Trung tâm đã mua sắm mới 02 máy chiếu và sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có không để xẩy ra hiện tượng mất mát.

2. Công tác BDTX :

 Sau khi nhận được công văn của Sở GD&ĐT ĐăkLăk, trung tâm GDTX M’’drak đã tiến hành ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo BDTX, xây dựng kế hoạch BDTX và triển khai đến toàn thể CB-GV.

Toàn thể CB-GV nhận thức được tầm quan trong của việc học hỏi trao dồi chuyên môn nghiệp vụ , cho nên toàn thể CB-GV tham gia một cách nhiệt tình và có hiệu quả.

Do lần đầu tiên tham gia BDTX nên nhiều giáo viên không trách khỏi những khó khăn trước mắt như : Tài liệu, nội dung nghiên cứu…. 

3. Công tác thi đua khen thưởng

Năm học  2012-2013 Trung tâm đã được cụm thi đua đề nghị Sở GD&ĐT khen thưởng

                      Trung tâm:    Tiên tiến

                      Công đoàn:    Vững mạnh  xuất sắc

                      Tổ BTVH:                  Tiên tiến

                                    Sở GD&ĐT tặng giấy khen Chiến sĩ thi đua Cấp CS:  02

Sở GD&ĐT tặng giấy khen Lao động tiên tiến năm học:  04

III/ KẾT LUẬN CHUNG:

            - Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của sở GD&ĐT, Phòng GDTX Sở GD&ĐT Đăk Lăk, Huyện ủy, HĐND và UBND, và các ban ngành liên quan.

- Sự nổ lực phấn đấu của cán bộ quản lí, các thầy cô giáo công nhân viên, các em học sinh, hội cha mẹ phụ huynh học sinh. Trung tâm GDTX Huyện M’đrak đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013.  

            - Cần tạo điều kiện khuyến khích CB - GV - CNV tự học, tự rèn, nhằm nâng cao trình độ lí luận và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

            - Chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đặc biệt chú trọng Giáo dục học sinh dân tộc, học sinh yếu kém, học sinh cá biệt và bồi dưỡng học sinh khá. Bằng các hình thức như : Dạy phụ đạo hay tổ chức các buổi nói chuyện và các buổi sinh hoạt tập thể để hướng dẫn, định hướng cho các em.

            - Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các cấp các ngành, các tổ chức quần chúng làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Thông qua các buổi nói chuyện về các chủ đề xã hội đang lên tiếng để giáo dục, kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM nhằm đảm bảo xây dựng tốt an ninh trật tự trên địa bàn trường đóng và ngoài xã hội. Đặc biệt Đoàn thanh niên đã củng cố và duy trì đội cờ đỏ , đội trực trường nhằm phát hiện các hình thức vi phạm kịp thời để có biện pháp xứ lí nghiêm minh.

            - Phân công cán bộ đảng viên theo dõi và chỉ đạo các tổ chức quần chúng và các đoàn thể . Giúp đỡ và tạo điều kiện để các tổ chức, bộ phận hoàn thành nhiệm vụ được giao.

            - Định kỳ hàng tháng, học kỳ và năm có tổ chức sơ kết, tổng kết 3 cuộc  vận động  lớn.

            - Cuối năm tổ chức đánh giá xếp loại thi đua và đưa ra các hình thức khen thưởng hay xử phạt hợp lí nhằm khuyến khích các cá nhân hay tập thể phát huy tiềm năng của mình.

- Làm tốt công tác tham mưu với Sở GD&ĐT, Huyện ủy, UBND Huyện, để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 –2014

I/  Nhiệm vụ chung :

Trong  năm học tới 2013 – 2014 toàn trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện tốt các NQ chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, và của Bộ GD và ĐT về nhiệm  vụ năm học.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng các cuộc vận động lớn của đảng, như tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 06/CT-TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và chỉ thị 33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “Hai không”.  Và chỉ thị 40/CT-BTBGD&ĐT về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, “mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng tự học tự rèn”.

Tiếp tục phát triển và đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm phục vụ nhu cầu học tập thường xuyên và học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Tăng cường mối quan hệ giữa các tổ chức trong đơn vị, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp Uỷ Đảng chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị bạn liên quan.

II/ Một số nhiệm vụ cụ thể :

1. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Trong năm học tới, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học qua, xây dựng các biện pháp tích cực, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm tính năng động sáng tạo trên mọi lĩnh vực của giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn.

Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lương tâm trách nhiệm với nghề , tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác của ngành.

2. Nâng cao Chất lượng dạy và học:

Song song với việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, thì việc nâng cao chất lượng dạy và học phải được quan tâm đồng bộ . Tiếp tục phát động các phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt “ trong nhà trường, tổ chức thao giảng dự giờ, thăm lớp, viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng giảng dạy, nâng cao chất lượng giờ dạy, phấn đấu chất  lượng học tập của học viên, học sinh, giảm yếu và không có kém .

3. Đối với công đoàn và đoàn thanh niên:

 Đẩy mạnh cuộc vận động “dân chủ “, “kỹ cương”, “tình thương”,  trách nhiệm “  trong nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các thầy cô trau dồi đạo đức nhà giáo, bản lĩnh sư phạm, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người thầy,  xứng đáng với truyền thống  “Tôn sư trọng đạo “ của dân tộc . Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động lớn của đảng, và của ngành. Nhất là cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và  “nói không với tiêu cục trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ” và cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện.

4. Đối  với  công tác quản lý giáo dục :

Thường xuyên nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người quản lý. Tích cực học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, làm tốt công tác xây dựng đội ngũ, nắm bắt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình phát triển của địa phương, năng động, sáng tạo và đổi mới trong công tác quản lý, phù hợp với  sự đòi hỏi của giáo dục trong giai đoạn mới  và sự phát triển kinh tế – Văn hóa xã hội của địa phương, để đa dạng hoá các loại hình đào tạo và nâng cao chất lượng dạy và học .

5. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:

            Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học như chuyên môn, tài chính, CSVC, Kiểm tra toàn diện GV, CBCNV. Kiểm tra các cuộc vận động lớn như “cuộc vận động hai không...”, Cuộc vận động “ xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực..”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Theo quy định của thanh tra sở.

6. Công tác xây dựng CSVC .

Trong năm học tới tiếp tục xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, đồng thời tăng cường công tác bảo quản, sử dụng hiệu quả, chống lãng phí các trang thiết bị đã hiện có. Phấn đấu xây dựng một Trung tâm GDTX có điều kiện tốt nhất phục vụ dạy và học đáp ứng được nhu cầu, học tập thường xuyên và học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn huyện  .

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Kính đề nghị Sở GD & ĐT Đăklăk , Huyện uỷ , UBND huyện M’đrăk quan tâm giúp đỡ trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 .

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Trung Tâm GDTX M’drăk , kính trình Sở GD & ĐT Đăklăk, thường trực Huyện ủy , HĐND - UBND huyện M’drăk xem xét và có ý kiến chỉ đạo.                              

                                                                                           GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :                                                                                              ( Đã ký)

- Văn phòng, Phòng GDTX Sở;                                         Nguyễn Cảnh Hải

- Văn phòng Huyện Ủy;                     

- VP UBND Huyện;                  

- Lưu VP.

Tập tin đính kèm:
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
Thành phố Buôn ma thuột
26oC
Độ ẩm: 89%C
Tốc độ gió: 6km/h

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN MĐRẰK .  Thôn Tân Lập - Xã Cưmta - Huyện MĐrắk - Tỉnh Đắk Lắk 
               Điện thoại: 0500.3731587 - 0500.3730383 . Email : ttgdtxmdrakdaklak@yahoo.com