phim lẻ

phim bộ

phim họat h�nh

phim chieu rap

phim han quoc

vay tin dung

khoa hoc seo

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂK LĂK LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG !
v
 
Số lượt truy cập:
632550
 
Đang trực tuyến:
47
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Quy chế tổ chức làm việc của Hội chũ thập đỏ

1.1. Hội chữ thập đỏ Trung tâm GDTX M’đrăk(sau đây viết tắt là HCTĐ) là tổ chức xã hội của quần chúng làm công tác nhân đạo XHCN, nằm trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

HỘI CTĐ HUYỆN M’ĐRĂK          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CTĐ TT GDTX M’ĐRĂK                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  

                                                                     M’đăk, Ngày 28 tháng 08 năm 2012

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

NHIỆM KỲ 2012 - 2013

I/CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRUNG TÂM GDTX M’ĐRĂK

Điều 1: Chức năng, tổ chức và nguyên tắc hoạt động:

1.1. Hội chữ thập đỏ Trung tâm GDTX M’đrăk(sau đây viết tắt là HCTĐ) là tổ chức xã hội của quần chúng làm công tác nhân đạo XHCN, nằm trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

1.2. HCTĐ bao gồm:

+ Hội viên là toàn bộ CBGV và HS trong trường (bao gồm cả hợp đồng lao động).

+ Thanh niên Chữ thập đỏ xung kích là những HS nhiệt tình, có sức khoẻ, tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

1.3. HCTĐ hoạt động tuân thủ theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ đạo trực tiếp của Hội Chữ thập đỏ Huyện M’đrăk và Chi bộ Trung tâm GDTX.

Điều 2: Các nhiệm vụ chủ yếu của HCTĐ:

2.1. Công tác tuyên truyền và phát triển tổ chức Hội:

+ Xây dựng hình ảnh HCTĐ trong cán bộ hội viên và thanh niên Chữ thập đỏ (TNCTĐ); tuyên truyền các mốc lịch sử, các hoạt động mang tính thường xuyên, các phong trào, các cuộc vận động của Hội cấp trên.

+ Duy trì và có công tác phát triển hội viên kịp thời qua từng năm học.

2.2. Phong trào hiến máu tình nguyện và thanh niên CTĐ xung kích.

+ Tư vấn, động viên, khuyến khích hội viên tình nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo, xác định nhóm máu và sẵn sàng cho máu khi cần.

+ Thành lập đội thanh niên CTĐ xung kích tuỳ theo quy mô của từng năm học.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho đội thanh niên CTĐ xung kích, các đội viên được huấn luyện các kỹ năng hoạt động trở thành nòng cốt trong các phong trào hoạt động của Hội.

+ Phối hợp với bộ phận Y tế học đường xây dựng điểm sơ cấp cứu ban đầu trong trường, có tủ thuốc sơ cấp cứu và một số dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để có thể sơ cấp cứu ngay tại chỗ.

2.3. Công tác xã hội:

+ Lập danh sách và lập hồ sơ những đối tượng khó khăn cần được quan tâm trợ giúp thường xuyên và khi có điều kiện.

+ Tìm hiểu và liên hệ với các vùng khó khăn hoặc các cá nhân cần ủng hộ quần áo, chăn màn, đồ dùng còn dùng được.

+ Vận động các cá nhân và các tổ chức đoàn thể chung tay ủng hộ “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam, Học sinh nghèo vượt khó”….

2.4. Công tác vận động xây dựng các quỹ hoạt động:

+ Đôn đốc việc thu nộp hội phí và quỹ hoạt động Hội đủ, đúng thời gian quy định.

+ Vận động quyên góp ủng hộ các phong trào, các cuộc vận động vào các hoàn cảnh cụ thể.

+ Quản lý và sử dụng quỹ Hội hiệu quả, đúng theo quy định của điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

II/ QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC:

Điều 3: Các thành viên trong Ban chấp hành có nhiệm vụ:

3.1. Chủ tịch HCTĐ có nhiệm vụ:

+ Phụ trách chung.

+ Công tác tài chính.

+ Công tác thi đua, khen thưởng.

+ Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Hội.

3.2. PCT Hội có nhiệm vụ:

+ Phụ trách công tác báo cáo, thống kê.

+ Giúp chủ tịch xây dựng các kế hoạch, quy chế, văn bản liên quan đến hoạt động của Hội.

+ Liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Huyện M’đrăk nhận các tài liệu, trang thiết bị được cấp.

+ Giải quyết công việc khi vắng chủ tịch.

3.3. Các Uỷ viên, thư ký – Kế toán có nhiệm vụ:

+ Thu nộp hội phí và các cuộc vận động .

+ Cập nhật tình hình hội viên ốm đau, tai nạn, … báo cáo CT và PCT Hội để có kế hoạch thăm hỏi, động viên kịp thời.

+ Cùng với PCT giải quyết các công việc khi vắng CT.

3.4. Các UVBCH và Chi hội trưởng, chi hội phó:

Phụ trách các công việc do Ban thường trực phân công và phải chịu trách nhiệm về các phần việc đó.

Điều 4: Các thành viên trong đội thanh niên CTĐ xung kích có nhiệm vụ:

Hoạt động theo sự chỉ đạo của của Hội, là lực lượng nòng cốt sẵn sàng tham gia vào các hoạt động: sơ cấp cứu, cứu trợ, tuyên truyền, ...

III/ VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH:

Chủ tịch HCTĐ thống nhất quản lý thu, chi tài chính trong Hội theo quy định của Nhà nước và Hướng dẫn số 806/HD-TƯHCTĐ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về hướng dẫn quản lý tài chính quỹ hoạt động CTĐ.

Điều 5: Về chế độ thu xây dựng các quỹ:

5.1. Hàng năm thu hội phí và quỹ hoạt động của hội viên CTĐ:

+ Hội phí:

* Đối với CB-GVCNV: 1.000 đ/hội viên/tháng. (trong đó trích 20% =2.400đ/1 hội viên/năm, nộp lên Hội cấp trên). (Xin thu thêm 4000 đ/hội viên)

* Đối với HS: 1000 đ/em/tháng (Thu 9 tháng và nộp 20% lên hội cấp trên)

+ Quỹ hoạt động: thu theo kế hoạch thu - chi hàng năm của nhà trường.

5.2. Mỗi năm học cố gắng vận động, quyên góp tiền xây dựng quỹ "tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam" để tặng 5-10 xuất quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

5.3. Ngoài ra trong các dịp tết hoặc các trường hợp đột xuất do tai nạn, thiên tai, thảm hoạ, ... Hội sẽ kêu gọi, vận động các hội viên ủng hộ đóng góp theo hoàn cảnh cụ thể.

Điều 6: Về chế độ chi tài chính:

6.1. Tất cả các yêu cầu chi của Hội phải được sự nhất trí của Ban thường trực; đảm bảo dân chủ, công khai.

6.2. Tất cả các yêu cầu chi của các Chi hội phải có ý kiến đề xuất của Chi hội trưởng.

6.3. Căn cứ vào tình hình cụ thể của hội, HCTĐ quy định chi một số hoạt động cụ thể như sau:

6.3.1. Chi cứu trợ khẩn cấp do tai nạn, thiên tai, thảm họa: 300 000 đ/người.

6.3.2. Chi thăm hỏi hội viên ốm nằm viện:

+ Nằm viện tuyến huyện: 100 000 đ/người.

+ Nằm viện tuyến tỉnh: 200 000 đ/người.

+ Nằm viện tuyến TW: 300 000 đ/người.

6.3.3. Chi phúng viếng: 200.000đ/đám.

6.3.4. Chi quà phong trào "tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam, Học sinh nghèo vượt khó" từ 50.000 - 100.000 đ/xuất.

6.3.5. Chi cho báo cáo viên về công tác tập huấn, hội thảo, tuyên truyền: 100.000 đ/buổi/người.

6.3.6. Chi khen thưởng:

+ Chi khen thưởng các thành tích trong năm cho cá nhân: 50 000 đ/người.

+ Chi khen thưởng các thành tích trong năm cho tập thể: 100 000 đ/tập thể.

6.3.7. Trong quá trình hoạt động nếu có các khoản chi phát sinh khác, Chủ tịch hội sẽ căn cứ vào tình hình thực tế xem xét quyết định.

IV/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 7: Quy chế này được áp dụng cho hoạt động của HCTĐ Trung tâm GDTX M’đrăk năm học 2012-2013 có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2012. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề thay đổi, phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh Ban thường trực sẽ xem xét quyết định.                                                                    

                                                                         T/M BAN CHẤP HÀNH

  Nơi nhận:                                                                   CHỦ TỊCH

-Chi bộ, trung tâm(b/c)                                                   ( Đã ký)

-Phó chủ tịch hội, các UV(để thực hiện)                     Nguyễn Xuân Khiêm

-Lưu hồ sơ.                                                                         

Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
Thành phố Buôn ma thuột
35oC
Độ ẩm: 60%C
Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN MĐRẰK .  Thôn Tân Lập - Xã Cưmta - Huyện MĐrắk - Tỉnh Đắk Lắk 
               Điện thoại: 0500.3731587 - 0500.3730383 . Email : ttgdtxmdrakdaklak@yahoo.com