phim lẻ

phim bộ

phim họat h�nh

phim chieu rap

phim han quoc

vay tin dung

khoa hoc seo

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂK LĂK LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG !
v
 
Số lượt truy cập:
631568
 
Đang trực tuyến:
195
CHI BỘ ĐẢNG
Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015
Ngày 25 tháng 06  năm 2010 chi bộ Trung tâm GDTX ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế Tổ chức và làm việc của Chi bộ Trung tâm GDTX Huyện M’drăk. Nhiệm kỳ 2010-2015.   Quy chế tổ chức và làm việc 

HUYỆN ỦY M’DRAK

CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX M’DRĂK

*

Số: 03 -QĐ/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        

                           

 

M’drăk, ngày 25 tháng 06  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Chi bộ Trung tâm GDTX

 

CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX HUYỆN M’DRĂK

 

          Căn cứ vào Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

          Căn cứ vào tinh thần nghị quyết Đại hội Lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015 của chi bộ Trung tâm GDTX và tình hình thực tế của chi bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế Tổ chức và làm việc của Chi bộ Trung tâm GDTX Huyện M’drăk.

          Điều 2. Quyết định này là cơ sở chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chi bộ Trung tâm GDTX, cán bộ đảng viên và các tổ chức trong nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 - Ban T/C Huyện ủy;

 - Lưu VT

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 (Đã ký) 

Nguyễn Cảnh Hải

 

 

BÀI CŨ HƠN
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
Thành phố Buôn ma thuột
34oC
Độ ẩm: 67%C
Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN MĐRẰK .  Thôn Tân Lập - Xã Cưmta - Huyện MĐrắk - Tỉnh Đắk Lắk 
               Điện thoại: 0500.3731587 - 0500.3730383 . Email : ttgdtxmdrakdaklak@yahoo.com